Lady Madonna - Cobh Ukulele Festival 2019


Lady Madonna - Cobh Ukulele Festival 2019
© Per Liss ny 2022