Jamaica Farewell


Jamaica Farewell

På Youtube: —> https://www.youtube.com/watch?v=o4r5C6MUqO4

eller —> https://www.youtube.com/watch?v=KFFlWtlDRqk

eller: —>https://www.youtube.com/watch?v=QU_yu076k_Y


Intro: 

D  Em

A7  D


direkt på


en takt mellan

direkt på

en takt mellan


direkt på


en takt mellan

..

direkt påtext© Per Liss ny 2022