How it started


Det var så att Fredrik  en vackerdag föreslog att vi kanske skulle gå på the Ukulele Orcester of Great Britain 

… sen var vi fast! 


© Per Liss ny 2022