Blåhammar blues


Nedtecknad på Blåhammaren


© Per Liss ny 2022