Liten visa huruledes livet är kort liksom kärleken


text

Liten visa huruledes livet är kort liksom kärleken


text 


texttext

Image Copied on 2018-02-10 at 19.26.05 PM


text


text

© Per Liss ny 2022