Köp hjärtan


Text


Image Copied on 2018-09-06 at 13.25.49 PM

TextText

Image Copied on 2018-09-06 at 13.25.49 PM


Ritardando (långsamre) - ”jag älskar dig"


Text
© Per Liss ny 2022